Home ap hko sp
Armatúry priemyselné

Cisternové spojky tankwagen

Spojky TW ("tankwagen"), nazývané cisternové alebo eurospojky, sú široko používané v systémoch plnenia a stáčenia v chemickom, petrochemickom a potravinárskom priemysle.


Spojky tankwagen

Spojky TW ("tankwagen") sú vyrobené v súlade s normou EN ISO 14420-6 (skôr DIN 28450). Spojky TW sú určené pre kvapaliny, plyny a pevné látky (okrem pary a kvapalných plynov). Spojky TW sa skladajú zo spojky MK nasadenej na vsuvku VK. Dotlačenie oboch častí a utesnenie je prevedené pootočením uzatváracieho prstenca spojky pomocou páky. Uzatvorenie páky blokuje spojku a bráni samovoľnému uvolneniu. Spojky TW sú dodávané v rozmeroch 2", 3" a 4" (DN50, DN80 a DN100). Sú vyrobené z nereze AISI316, mosadze alebo hliníku. Pracovný tlak do 16 bar.

Spojky Camlock a IBC

Spojky CAMLOCK


Spojky CAMLOCK sú vyrobené podľa americkej armádnej normy MIL-C-27487 (A-A-59326). Sú charakteristické jednoduchou konštrukciou a obsluhou. K zaisteniu vsuvky v spojke dochádza po ručnom pritlačení poistných páčok. K dotesneniu dochádza na plochom tesnení, umiestnenom v drážke spojky. Spojky (spojky a vsuvky) sú dodávané vo verziách s vonkajším alebo vnútorným závitom BSP, s tŕňom na hadicu, s prírubami alebo ako zátky a adaptéry. Sú vyrábané z hliníku, mosadze, nereze AISI 316 a polypropylénu. Rozmery spojok od 1/2" (DN13) do 6" (DN150). Pracovný tlak od 4 do 18 bar v závislosti na veľkosti a materiáli spojky. Možno dodať tiež vo verzii SAFLOKR so zabezpečením, páčkami proti náhodnému otvoreniu formou pružinových západiek, vyrobených z nereze 316. Všetky typy spojok CAMLOCK sú používané tiež pre stáčanie médií a prepojenia inštalácií, obzvlášť v petrochemickom priemysle.


Spojky IBC

Spojky IBC boli navrhnuté ako najrýchlejší a najbezpečnejší systém spojenia kontejnerov IBC (Intermediate Bulk Container). Vďaka veľmi dobrej chemickej odolnosti a malej hmotnosti korpusu z polypropylénu sú spojky IBC ideálnym ekonomickým riešením stáčania kontejnerov IBC. Trapézové závity podľa normy DIN 6131:1989, ktorými sú štandardne vybavené spojky IBC, sú 100% kompatibilné s prípojnými závitmi kontejnerov IBC rôznych výrobcov. Pracovný tlak 7 bar.

Bajonetové symetrické spojky

Bajonetové symetrické spojky majú symetrickú konštrukciu spojovanej časti (obidve časti spojky sú identické - nie je rozdiel medzi spojkou a vsuvkou). Vďaka tomu ich možno ľahko spájať dotlačením oboch polovíc do seba a pootočením. Je potreba len myslieť na to, že možno spájať len elementy s rovnakým rozostupom západiek. Spojky sú charakteristické veľkou svetlosťou a nerušeným prietokom. Existuje rad štandardu bajonetových spojok, z ktorých sú najpoužívanejšie spojky STORZ. Sú používané pre transport kvapalných a sypkých substancií v požiarnych rozvodoch, zavlažovacích a odvodňovacích systémoch, v potravinárskom a chemickom priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve.


Spojky STORZ

Spojka Storz vynájdená v roku 1882 bola najskôr používaná len pre spájanie požiarnych hadíc. Vďaka konštrukcii Carla Augusta Guido Storza so symetrickou konštrukciou oboch častí spojky umožňovala veľmi jednoduché spojenie. Konštrukcia spojky sa za viac ako 120 rokov nezmenila a vďaka jej masovému rozšíreniu sa tiež rozšíril okruh ich aplikácií. Dnes sú spojky Storz používané pre transport kvapalných a sypkých hasiacich látok, v zavlažovacích systémoch, chemickom a potravinárskom priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a pod. Dostupné v troch materiálových verziách: hliník (tesnenie NBR), mosadz (tesnenie NBR) a nerez (tesnenie Viton). Pracovný tlak 16 bar.Vždy je možné spojiť medzi sebou len elementy s rovnakým rozostupom úchytov!!!


SPOJKY GUILLEMIN

Spojky GUILLEMIN odpovedajú francúzskemu štandardu a majú symetrickú konštrukciu oboch častí. Široko používané v priemyselných aplikáciach a pre transport sypkých materiálov a granulátov. Štandardným materiálom je hliník s tesnením NBR. Verziu z kyselinovzdornej nereze možno dodať na objednávku. Pracovný tlak 16 bar.

ZÁVITOVÉ SPOJKY A ADAPTÉRY

Závitové koncovky a adaptéry sú určené pre montáž na gumené a plastové priemyselné hadice. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Používané pre všetky média: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčanie.


Závitové spojky

Závitové koncovky a adaptéry sú určené pre montáž na gumené a plastové priemyselné hadice. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Vyrobené z uhlíkovej ocele, nereze, mosadze a hliníku. Pracovný tlak 25 bar (16 bar pre hliník). Štandardne v komplete s hliníkovou montážnou objímkou určenou pre hadicu daného vonkajšieho priemeru a hrúbky steny. Majú vnútorné alebo vonkajšie závity rôzneho typu: BSP, BSPT, NPT, NPS, metrické, ACME, DIN11. V závislosti na type závitu je tesnenie prevedené na plocho (tesnenie), kužeľom (kov - kov) alebo na závite (teflónová páska, tekuté tesnivo alebo tesniaca pasta). Používané pre všetky médiá: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčanie. Pre veľmi agresívne chemikálie možno dodať tiež koncovky s povlakom chemicky odolného fluorovaného polymeru ECTFE.


Závitové adaptéry

Závitové adaptéry sú určené pre montáž priemyselných armatúr, prepojenie priemyselných hadíc s inštaláciou, ventilmi, bezodkvapovými a odtrhovými spojkami. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Vyrobené z uhlíkovej ocele, nereze, mosadze a hliníku. Majú vnútorné alebo vonkajšie závity rôzneho typu: BSP, BSPT, NPT, NPS, metrické, ACME, DIN11. V závislosti na type závitu je tesnenie použité na plocho (tesnenie), kuželom (kov - kov) alebo na závite (teflonová páska, tekuté tesnenie alebo tesniaca pasta). Používané pre všetky média: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčenie. Pre veľmi agresívne chemikálie možné dodať tiež koncovky s povlakom chemicky odolného fluórovaného polymeru ECTFE.

BEZODKVAPOVÉ RÝCHLOSPOJKY

Bezodkapové spojky slúžia k spájaniu priemyselných inštalácií bez úniku média. Spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť, ochranu životného prostredia a spoľahlivosť pri transporte nebezpečných, toxických alebo drahých médií. Sú široko využívané v cestnej, koľajovej, námornej aj leteckej preprave a tiež v petrochemickom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Bezodkvapové spojky slúžia k spájaniu priemyselných inštalácií a stáčacích hadíc bez úniku média. Princíp funkcie: obe poloviny spojky sú vybavené ventilmi, ktoré sa pri spojení otvoria a umožnia prietok média a pri rozpojení sa uzavrú a zamedzia tým úniku média z inštalácie po rozpojení. V závislosti na konštrukcii spojky dôjde k uzavretiu ventilu automaticky pri rozpojení alebo ručne - v tom prípade je rozpojenie spojky možné až po uzavretí ventilu. Spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a bezporuchovosti pri transporte nebezpečných, toxických alebo veľmi drahých substancií. Bezodkvapové spojky sú široko využívané v cestnej, koľajovej, námornej aj leteckej preprave a tiež v petrochemickom, chemickom a farmaceutickom priemysle.


PALIVOVÉ SPOJKY API

Palivové spojky API sú vyrábané podľa americkej normy API RP-1004 vydanej American Petroleum Institute. Sú určené pre spodné plnenie a vyprázdňovanie ("Bottom Loading") paliva z autocisterien. Základnou časťou spojky API je špeciálny adaptér (časť spojky API na zásobník) uchytený na cisternu pomocnou prírubou TTMA 4". Adaptér je ukončený vsuvkou o rozmere 4", na ktorú sa pri stáčaní pripojí hadica alebo plniace rameno pomocou spojky (časť spojky API na hadicu). Po spojení se otvorí ventil umiestnený v adaptére a umožní tak prietok média. Výpary z plnenej cisterny sú odvádzané späť do plniaceho zásobníka pomocou odsávacích hadíc ("Vapour Recovery"), vybavenými spojkami CAMLOCK s ventilmi. Spojky API sú vyrobené z hliníku. Pracovný tlak max. 5 bar.


SPOJKY DDC A DGC

Najobľúbenejšie zo všetkých bezodkvapových spojok. Kompatibilné so spojkami AVERY HARDOLL, TODO-MATIC, FULCRUM. Vyrobené podľa štandardu NATO STANAG 3756. Spĺňajú požiadavky ATEX, Tlakovú direktívu 97/23/WE. Môžu byť vyrobené z: hliníku, mosadze, nereze AISI 316, PEEK, PVDF, Hastelloy, Titanu. Dostupné v rozmeroch DN25 - DN 150. Použitie: stáčanie nebezpečných médií, chemický a petrochemický priemysel.


CISTERNOVÉ SPOJKY

Železničné spojky sú určené pre napojenie na prípojky železničných cisterien. Väčšina týchto spojok má vnútorný závit s maticou (napr. M130x6) a ploché pryžové tesnenie a hadicový tŕň, vsuvku CAMLOCK alebo vonkajší závit BSP o rozmeroch 4" alebo 3". Spojky sú vyrábané z hliníku alebo mosadze (dostupné tiež z nereze). Železničné spojky sú používané na stáčanie palív, petrochemických produktov a chemikálií.


PRIEZORY

Priezory, ktoré možno inštalovať na rôzne miesta inštalácie, umožňujú vizuálnu kontrolu prietoku média. Sú vyrábané z hliníku alebo mosadze. Dodávané v rozmeroch 2", 3" a 4" s rôznymi kombináciami prípojok: vonkajší závit, vnútorný závit, príruba, CAMLOCK. Priezory sú používané na stáčanie palív, petrochemických produktov a chemikálií.


Hygienické nerezové spojky

Hygienické nerezové spojky nachádzajú uplatnenie hlavne v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Sú používané pre spájanie potrubných rozvodov ( koncovky navarovacie alebo pre zavalcovanie na rúru) a hadíc (koncovky s hadicovým tŕňom). Vyrobené z nereze AISI 316 (matica - štandardne z nereze 304). Existuje rad systémov a noriem, týkajúcích sa týchto spojok. Najčastejšie sú používané závitové spojky s oblým závitom Rd podľa noriem DIN 11851 alebo SMS 1145, spojky s palcovým závitom RJT a tanierové spojky TRICLOVER (CLAMP) spojované vzájomne špeciálnymi sponami. Nominálne priemery spojok od DN10 do DN150. Hygienické spojky možno upevniť na hadicu pomocou hladkých lisovacích objímok alebo šrobovacích spon.

Bajonetové spojky

Bajonetové spojky majú symetrickú konštrukciu spojovacej časti (obidve časti sú identické - nie je rozdiel medzi spojkou a vsuvkou). Vďaka tomu sa dajú ľahko spájať medzi sebou - pomocou dotlačenia oboch polovíc do seba a pootočeniu. Jediné čo treba dodržať je spájanie vždy elementov rovnakého typu a rovnakého rozostupu úchytov. Bajonetové spojky sú určené pre spájanie hadíc menších priemerov (6 -32 mm). Sú všeobecne používané pre stlačený vzduch a vodu v priemysle a stavebníctve.


Bajonetové spojky 42 mm

Bajonetové spojky s rozostupom úchytov 42 mm. Vyrobené z galvanizovanej zliatiny alebo mosadze. Pracovný tlak 10 alebo 16 bar. Osadené tesnením z oleju odolnej gumy alebo mosadzným tesnením na gumenom prstenci. Možno dodať: spojky s tŕňom na hadicu (od 6 do 38 mm), spojky s vonkajším alebo vnútorným závitom, záslepky, T-kusy so spojkami. Montáž koncoviek na hadice pomocou liatinových alebo slimákových spon. Všeobecne používané pre stlačený vzduch, prípojky pneumatického náradia, v priemysle a stavebníctve.


PIŠTOLE PRE VÝDAJNÉ STOJANY PALÍV

Plniace pištole (ručné alebo automatické) sú navrhnuté pre širokú škálu palív (benzin 95, benzin 98, nafta) a AdBlue. Prispôsobené pre inštaláciu na všetky bežne používané typy výdajních stojanov. Dostupné v troch materiálových verziách: plast, hliník a nerez.


PALIVOVÉ KONCOVKY SKRUTKOVANÉ

Skrutkované palivové koncovky sú vyrobené v súlade s normou EN 14424. Navrhnuté pre gumené a termoplastové hadice pre transport horľavých a nehorľavých kvapalín a plynov. Široko používané na palivových hadiciach pre transport palív, olejov, plynov (napr. LPG), chemikálií a iných kvapalín. Štandardne sú vyrobené z mosadze s tesnením PUR. Na objednávku možno dodať z nereze. Pracovný tlak 16 bar.


Priemyselné ventily

Priemyselné ventily ktoré ponúkame nachádzajú široké uplatnenie v rade priemyselných odvetví. Ponúkame okrem iného ventily guľové, šupátkové, vretenové, motýlové, spätné v priemeroch od 5,5mm do 300mm a pracovnom tlaku od 5 do 64 bar. Sú dostupné v materiálovom prevedení mosadz, nerez, liatina prípadne ďalšie.


MONTÁŽNE SPONY RS

Montážní spony sú určené pre montáž s koncovkami vybavenými poistným zámkom. Objímky RS-636..., RS-637... (DIN 2817) sú určené pre štandardné koncovky (hladké). Objímky RS-635... (DIN 2826) sú určené pre vysokotlakové parné koncovky (s drážkovaným tŕňom). Dostupné materiálové verzie nerez AISI 316, mosadz (odliatok), hliník (výkovok). Pracovný tlak 25 bar (DIN 2817) a do 100 bar (DIN 2826).